Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English

 

Giới thiệu Diễn đàn Điều phối Quốc gia về Phát triển Chè Bền vững ở Việt Nam

 

 

Chè là cây công nghiệp thế mạnh của Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 5 về diện tích và thứ 6 về sản lượng chè trên thế giới. Chè phân bố trên 34 tỉnh nhưng tập trung ở 12 tỉnh trọng điểm (chiếm 94% diện tích toàn quốc). Trong khoảng một thập niên gần đây, sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam có bước tăng trưởng khá cả về diện tích, năng suất và chất lượng. Trong 5 năm từ 2005-2009, diện tích chè Việt Nam từ 122,5 nghìn ha đã tăng lên 128,1 nghìn ha, sản xuất tăng từ 570 nghìn tấn lên 788,7 nghìn tấn chè búp tươi, xuất khẩu từ 87 nghìn tấn lến 133 nghìn tấn, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.Tuy nhiên sản xuất chè của Việt Nam còn nhiều hạn chế và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền vững. Vấn đề phát triển bền vững và an toàn thực phẩm trong ngành chè là những vấn đề bức thiết và cần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đóng góp từ tất cả các Cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan cũng như của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và sự đóng góp đặc biệt tích cực của khối tư nhân. Đã có nhiều hoạt động và mô hình trồng và kinh doanh chè an toàn và bền vững được triển khai thông qua các dự án và hoạt động chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên các hoạt động hỗ trợ phát triển này vẫn được các đơn vị tổ chức quốc tế hay khối tư nhân thực hiện mang tính đơn lẻ chưa có sự điều phối vĩ mô tạo điều kiện hợp tác và chia sẻ tốt hơn giữa các chương trình dự án. Yêu cầu cần có sự điều phối và tạo điều kiện hợp tác giữa các hoạt động, chương trình dự án là bức thiết cả về phía quản lý nhà nước và cả về phía các đơn vi thực hiện hỗ trợ, triển khai hoạt động sản xuất an toàn và bền vững.

Dựa trên thực tế đó, Cục Trồng trọt - Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Chè Việt Nam với sự hỗ trợ của tổ chức Solidaridad quyết định tổ chức Diễn đàn Điều phối Quốc gia về Phát triển chè bền vững ở Việt Nam. Diễn đàn nhằm thúc đẩy ngành chè Việt Nam phát triển theo hướng an toàn và bền vững, thông qua tăng cường vai trò điều phối, hợp tác sâu rộng và thực hiện các hoạt động hỗ trợ của các đối tác liên quan trong khuôn khổ Diễn đàn.

 

 

line dai


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Các câu hỏi thường gặp

Liên hệ

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     [email protected]
A:     Tầng 3, số 46 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hỗ trợ trực tuyến

twitterFBymskype